شرکت عایق بلوک مبنا صنعت

تولید کننده انواع بلوک های دیواری عایق و سبک پرلکس

(تحت پوشش احرار فارس)
 
 

بلوک های دیواری سبک فوم دار پرلکس

(CLC)
 

بلوک های دیواری سبک پوکه ای (پوکه معدنی) پرلکس


بلوکهای دیواری سبک پوکه ای
(پوکه صنعتی لیکا) پرلکس

   
 
 
نحوه اجرا
 
 

با توجه به اینکه این بلوک ها ماهیتا از جنس بتن معمولی می باشد، برای نصب آنها می توان از ملاتهای سیمانی معمولی و یا چسب بوک استفاده نمود. دقت ابعادی بسیار بالا در این بلوکها باعث گردیده است تا ملات مصرفی در حد چسب کاری بوده و نهایتا با استفاده از اندود نازک پوشش مورد نظر بر روی دیوارها قابل اجرا می باشد. در مواردی که تیغه بندی مورد اجرا به دور از آب و رطوبت باشد می توان از ملات گچ نیز برای اجرا استفاده نمود. همچنین در زمان اجرا و نصب در صورتی که به قطعات بلوک کوچکتری نیاز باشد با استفاده از اره های دستی و برقی می توان برش کاری را به سهولت انجام داد.