شرکت عایق بلوک مبنا صنعت

تولید کننده انواع بلوک های دیواری عایق و سبک پرلکس

(تحت پوشش احرار فارس)
 
 

بلوک های دیواری سبک فوم دار پرلکس

(CLC)
 

بلوک های دیواری سبک پوکه ای (پوکه معدنی) پرلکس


بلوکهای دیواری سبک پوکه ای
(پوکه صنعتی لیکا) پرلکس

   
 
 
پذیرش نمایندگی
 
 

 
متقاضیان محترم جهت اخذ نمایندگی
می توانند فرم زیر را دانلود کرده و
پس از تکمیل به شماره
فاکس: 071-3296335
ارسال نمایند.