شرکت عایق بلوک مبنا صنعت

تولید کننده انواع بلوک های دیواری عایق و سبک پرلکس

(تحت پوشش احرار فارس)
 
 

بلوک های دیواری سبک فوم دار پرلکس

(CLC)
 

بلوک های دیواری سبک پوکه ای (پوکه معدنی) پرلکس


بلوکهای دیواری سبک پوکه ای
(پوکه صنعتی لیکا) پرلکس

   
 
 
محصولات ما
 
 

وزن
kg
عرض
cm
ارتفاع
cm
طول
cm
گروه پرلکس
7
10
25
60
بلوک دیوار عایق(فوم دار)
10
15
25
60
بلوک دیوار عایق(فوم دار)
10
10
25
60
بلوک دیوار عایق(بدون فوم)
15
15
25
60
بلوک دیوار عایق(بدون فوم)

 

وزن
kg
عرض
cm
ارتفاع
cm
طول
cm
گروه پوکه ای
6/7
10
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر
8
15
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر
8/5
20
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر

 

وزن
kg
عرض
cm
ارتفاع
cm
طول
cm
گروه لیکا
6/5
10
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر
7/5
15
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر
8
20
25
50
بلوک دیواری سبک ته پر

 

وزن
kg
عرض
cm
ارتفاع
cm
طول
cm
بلوک معمولی
11
20
20
40
بلوک دیواری